De minister verleent GGZ-sector uitstel voor jaarrekening tot 1 december 2016

De minister verleent de GGZ-sector nog eenmaal uitstel voor het deponeren van de jaarrekening 2015. De aanleverdatum is verschoven naar 1 december 2016.

Meer informatie vindt u op pagina 2 van de brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer.

Belangrijk: dit uitstel geldt niet voor het aanleveren van de gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens!