Inventarisatie WNT gestopt

Het CIBG heeft op 11 november 2016 aan een deel van de automatisch toegelaten WTZI-instellingen een brief gestuurd met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Aanleiding was zicht krijgen op welke van deze instellingen de WNT van toepassing is. Dit met het oog op de jaarlijkse uitvraag van WNT-gegevens. Deze inventarisatie riep vragen op bij een deel van de aangeschreven zorgverleners.

Overleg koepels, VWS en CIBG

Op 1 december heeft er overleg plaatsgevonden tussen de KNMP, de LHV, de KNMT, de KNGF, VWS en CIBG om de uitvraag van 11 november te bespreken. Ook uit dit gesprek bleek dat er nog veel vragen zijn over de toepassing van de WNT op de aangeschreven groep. De minister wil deze vragen eerst samen met de betrokken koepels beantwoorden. Daarom de uitvraag van 11 november 2016 stopgezet en wordt erĀ op dit momentĀ geen vervolg gegeven aan de verzamelde informatie.

Heeft u de brief ontvangen?

Dit betekent dat wanneer u deze brief heeft ontvangen, u in december geen verzoek voor het aanleveren van WNT-gegevens krijgt. Het maakt daarbij niet uit of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Dit geldt ook als u de vragenlijst heeft ingevuld en u bericht heeft gekregen dat u wel onder de WNT valt.

Vragen?

Neemt u dan contact op met de Informatielijn Normering Topinkomens VWS via 070 340 6688 of per e-mail via normeringtopinkomens@minvws.nl.