Klanttevredenheidsonderzoek

In de zomer van 2016 is er weer een Klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Op basis van dit onderzoek worden elk jaar een aantal aanpassingen gedaan in de dienstverlening. Ook dit jaar hebben velen van u de vragenlijst weer ingevuld. Nogmaals bedankt voor uw tijd en moeite. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er diverse veranderingen doorgevoerd. Hieronder enkele voorbeelden.

To do lijst/actielijst en voortgangsbalk

Uw voortgang binnen DigiMV wordt duidelijker door middel van een voortgangsbalk op de beginpagina en het bijhouden van de ingevulde vragen in het statusoverzicht. Daarnaast vindt u op de beginpagina een actielijst zodat u ziet welke acties er nog open staan.

Extra mogelijkheden voor invullen gegevens

Het aantal tabellen dat vooringevuld kan worden met gegevens uit het voorgaande verslagjaar is uitgebreid. Deze tabellen hebben een knop ‘voorinvullen met gegevens vorig verslagjaar’. De vooringevulde antwoorden moeten wel gecontroleerd worden. 

Overig

Verder zijn de aanschrijvingsbrief en de bijlagen aangepast en wordt het informatiebulletin gesplitst per sector. Begin volgend jaar wordt ook de website herzien.