Vragen over brief van de IGZ?

Heeft u een handhavingsbrief van de IGZ gekregen en heeft u vragen? Hieronder vindt u antwoorden op een aantal algemene vragen naar aanleiding van deze brief. De IGZ is toezichthouder op de jaarverantwoording . Na het verstrijken van de deadline voor de jaarverantwoording start de IGZ de handhavingsfase.

Bij wie kan ik terecht voor welke vragen?

Het CIBG en de IGZ hebben beiden een andere rol. Voor vragen met betrekking tot het aanleverportaal DigiMV, zoals hulp met de vragenlijsten, kunt u contact opnemen met het jaarverantwoordingsteam van het CIBG. Voor vragen over het handhavingtraject en uw eigen situatie kunt u bij de IGZ terecht.
 

Ik heb een brief van de IGZ gekregen met een dwangsom, kan ik mij alsnog verantwoorden?

Brief met voornemen tot last onderdwangsom: u heeft u vier weken na dagtekening van de brief om alsnog uw verantwoordingsgegevens aan te leveren.

Brief met last onder onder dwangsom: u heeft nog vier weken na dagtekening van de brief om alsnog uw verantwoordingsgegevens aan te leveren zonder dat de dwangsom betaald moet worden. Na deze termijn moet u voor elke week die u niet aan uw verantwoordingsverplichting voldoet een bedrag betalen. In de brief van de IGZ staat om welk bedrag per week het gaat.  

Ik ben klaar met mijn jaarverantwoording, maar ontvang nu toch een brief.

Controleer in DigiMV of u bij alle vragenlijsten de knop ‘Bewaar’ hebt aangeklikt, alle bestanden hebt aangeleverd (gedeponeerd) en of u de totale jaarverantwoording hebt afgerond via het scherm ‘Accoderen en Voltooien’. 

Is dit allemaal correct, vraag dan via de mail een controle op de afsluiting van uw jaarverantwoording aan. U kunt deze controle alleen via de mail aanvragen.

Vermeldt in uw mail de volgende informatie:

  • Naam instelling
  • Kvk-nummer
  • Contactpersoon en -gegevens
  • Korte toelichting op uw verzoek
     

Ik wil mij afmelden, want ik ben niet verantwoordingsplichtig.

Op de website kunt u controleren of u mogelijk bent vrijgesteld van de verantwoordingsplicht. Bent u van mening dat dit op u van toepassing is, stuur ons dan zo snel mogelijk een mail met de volgende informatie:

  • Naam instelling
  • Kvk-nummer + eventueel uittreksel van uitschrijving
  • Contactpersoon en -gegevens
  • Toelichting afmelding

Kan ik uitstel aanvragen?

Het is niet meer mogelijk uitstel aan te vragen. Het was tot 1 april 2017 mogelijk uitstel aan te vragen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).