Fusie Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg

Per 1 oktober 2017 zijn de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gefuseerd tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Waarom een fusie?

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de inspecties al samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De bestaande samenwerking werd daardoor geïntensiveerd. Verdergaan als één organisatie was de vervolgstap. De nieuwe Inspectie wil zo effectief toezicht houden op het brede veld van professionals en organisaties in de gezondheidszorg en de jeugdhulp.

Wat betekent de fusie voor u?

Voor u als aanbieder in de gezondheidszorg verandert er qua toezicht op korte termijn weinig. Het toezicht wordt vanaf 1 oktober 2017 uitgevoerd door één inspectie. Dat betekent één toetsingskader, één werkwijze en één beleid voor handhaving en tuchtrecht. In veel gevallen was hier – vanwege de nauwe samenwerking – al sprake van.

Vragen?

Heeft u vragen over de fusie, neem dan contact op met de IGJ.