Geen WNT-gegevens meer apart aanleveren via DigiMV

Minder administratief werk voor zorgorganisaties op het gebied van de Wet normering topinkomens. De nieuwe evaluatiewet WNT die per 1 juli 2017 is in gegaan, brengt een aantal wijzigingen met zich mee.

Vervallen digitale aanleverplicht

U hoeft vanaf verslagjaar 2017 geen WNT-gegevens meer via een (aparte) vragenlijst in aanleverportaal DigiMV aan te leveren.

WNT-gegevens wel in de jaarrekening

U moet de WNT-gegevens nog wel openbaar maken door ze op te nemen in de financiële jaarstukken. Ook moeten u in het bezit zijn van een controleverklaring WNT-gegevens van de accountant. Wanneer u jaarlijks de Jaarverantwoording Zorg aanlevert via DigiMV, dan levert u hier nog steeds de jaarrekening met daarin de WNT-gegevens aan. U voldoet op deze manier aan de openbaarmakingsverplichting van de WNT.

Levert u geen jaarverantwoording zorg via DigiMV aan, dan moet u de jaarrekening met WNT-gegevens op een andere manier openbaar en toegankelijk maken. Bijvoorbeeld door de stukken met WNT-gegevens op de website te plaatsen.

Welke gegevens

In de modelverantwoording-WNT van het ministerie van BZK kunt u zien om welke gegevens het precies gaat. In de modeljaarrekeningen van Jaarverantwoording zorg zijn alle elementen uit de WNT-modelverantwoording opgenomen. In het eerste kwartaal van 2018 komen de modeljaarrekeningen voor 2017 beschikbaar op deze site.

Overige wijzigingen WNT

Naast het vervallen van de aanleverplicht zijn er wijzingen op het gebied van variabel belonen en ontslagvergoeding en is er een algemene vereenvoudiging van de WNT-verantwoording. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op topinkomens.nl .