Geen Wlz- of Zvw-zorg verleent in 2017: wat betekent dit?

Om het overzicht van WTZi-toegelaten zorginstellingen schoon en actueel te houden, wordt de toelating ingetrokken van onder andere zorgaanbieders die heel 2017 (365 dagen) geen Zvw- of Wlz-zorg hebben verleend. Er wordt van uitgegaan dat er in deze situatie geen toelating meer nodig is. Lees hier wat dit betekent voor uw jaarverantwoording 2017 en wat u moet doen in DigiMV

Jaarverantwoording over 2017

Heeft u in 2017 geen wlz of zvw-zorg verleend, dan kunt u dit na het inloggen aangeven in DigiMV. Het bestuur van de zorginstelling bevestigt dit vervolgens door DigiMV te accorderen en voltooien. Hiermee wordt aan de verantwoordingsverplichting over het verslagjaar 2017 voldaan.

Let op! Geeft u ten onrechte aan dat u geen Zvw- of Wlz zorg heeft geleverd, dan kan de Inspectie u een last onder dwangsom opleggen van € 1.000 per week met een maximum van € 10.000.

De intrekking

Heeft u in DigiMV aangegeven dat u heel 2017 geen zorg heeft verleend, dan ontvangt u later dit jaar een voornemen tot intrekking van uw toelating. U heeft dan nog 4 weken de mogelijkheid om te reageren op dit voornemen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie over de opschoning en de intrekkingen ook het bericht Opschoning Wtzi-bestand en de Vragen en Antwoorden over dit onderwerp op de wtzi.nl.