Ambulancevoorzieningen leveren jaarrekening aan via DigiMV

Regionale Ambulancevoorzieningen moeten vanaf verslagjaar 2017 hun jaarrekening met een controleverklaring van de accountant openbaar maken door deze actief aan te leveren bij de Minister voor Medische Zorg. Voor het verslagjaar 2017 is de deadline 1 augustus 2018.

Voor de volgende verslagjaren is het 1 juni van het jaar volgend op het verslagjaar. Deze aanpassingen zijn een gevolg van een wijziging in het Uitvoeringsbesluit WTZi. De aanlevering en openbaarmaking verloopt via het aanleverportaal DigiMV en de website jaarverantwoordingzorg.nl.