Uitleg begrip solistisch werkende jeugdhulpverlener

Voorgaande verslagjaren bleek er onduidelijkheid te zijn rondom het begrip solistisch werkende jeugdhulpverlener. Om deze reden is ervoor gekozen scherper uit te gaan van de definitie die in de Jeugdwet staat. Het uitgangspunt is dat de jeugdhulp (feitelijk en juridisch) zelfstandig en door iemand alleen wordt verleend.

Omdat een v.o.f. of maatschap uit minimaal twee personen bestaat, wordt deze niet gezien als solistisch werkende jeugdhulpverlener. Ook niet als er maar één maat of vennoot de daadwerkelijke jeugdhulp verleent. Dit betekent dat een maatschap of v.o.f. vanaf verslagjaar 2018 vereenvoudigd of volledig moet verantwoorden.

U wordt wettelijk alleen als een solistisch jeugdhulpverlener gezien in de volgende twee situaties:

  • u bent een Zelfstandige Zonder Personeel (natuurlijke persoon);
  • u bent een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen die allemaal individueel geregistreerd staan bij de KvK, zelfstandig en alleen de jeugdhulp verlenen, zelfstandig factureren en zelfstandig belastingaangifte doen.

In alle andere situaties moet u zich vereenvoudigd of volledig verantwoorden. Dit geldt voor rechtsvormen zoals NV`s, Stichtingen, Verenigingen, Coöperaties, BV’s, maatschappen en v.o.f.’s. Dit geldt ook voor de natuurlijke persoon die een of meer personen inhuurt of partijen inschakelt die de daadwerkelijke jeugdhulp voor hem verlenen.

Onderzoeksrapport

Ook in het onderzoeksrapport van Berenschot wordt de aanbeveling gedaan om het begrip solitisch hulpverlener duidelijk uit te leggen. Berenschot onderzocht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Jaarverantwoording Jeugd en de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan 

Afmelden voor jaarverantwoording

Is een van de twee hierboven genoemde situaties op u van toepassing, dan bent u niet verantwoordingsplichtig. U hoeft geen jaarverantwoording aan te leveren. Meld u af voor de verantwoordingsplicht via het contactformulier. U vermeldt hierbij welke van de twee hierboven genoemde situaties op u van toepassing is. Belangrijk! U moet elk jaar laten weten dat u nog een solistisch werkende jeugdhulpverlener bent.