Nieuwe regeling voor opstellen jaarrekening jeugdhulpaanbieders

Eind 2018 is de Regeling Jeugdwet aangepast m.b.t. het opstellen van de jaarrekening die bij de jaarverantwoording jeugd moet worden aangeleverd. Afgelopen jaren moest de jaarrekening overeenkomstig de Richtlijn Jaarverslaggeving RJ640 worden opgesteld, vanaf verslagjaar 2019 is dit gewijzigd naar RJ655. De aanpassing gaat met terugwerkende kracht in vanaf januari 2019.

Wat betekent dit voor u?

Voor verslagjaar 2018 geldt er een overgangsperiode: u mag voor dit jaar kiezen of u RJ640 of RJ655 aanhoudt. Voor verslagjaar 2019, waarover in 2020 verantwoord moet worden, geldt alleen nog RJ655.

Modeljaarrekening

Voor jeugdhulpaanbieders zijn er modeljaarrekeningen opgesteld. Deze kunt u gebruiken als voorbeeld voor uw jaarrekening. Voor 2018 zijn dit dezelfde modellen als voor verslagjaar 2017. U verandert dan de kolomnamen in de juiste jaartallen (bijv. 2017 wordt 2018). De modellen bevatten alle noodzakelijke juiste onderdelen.

Er is geen aparte modeljaarrekening voor jeugdhulpaanbieder die vereenvoudigd mogen verantwoorden. U kiest in die situatie dan een van de vier modellen en u verwijdert de onderdelen die niet voor u van toepassing zijn. Meer informatie leest u in het Jaardocument 2018.

Bent u een solistisch werkende jeugdhulpaanbieder?

Dan valt u niet onder de verantwoordingsplicht en kunt u zich afmelden voor de jaarverantwoording. Lees hier meer over op deze website.