Oplossing voor tabellen 3.3.5.6/7 in DigiMV

Het probleem in DigiMV met tabel 3.3.5.6 met doorwerking in tabel 3.3.5.7 is opgelost.
Tabel 3.3.5.6 'Toelichting op de balans: langlopende schulden' is een zelfstandige tabel geworden in de vragenlijst 'Financiële gegevens'.