Gegevens jeugdinstellingen 2017 in DigiMV

Jeugdzorginstellingen die toestemming hebben gegeven dat het CBS de gegevens uit 2017 doorleverde aan DigiMV,  hebben in april een bericht ontvangen over foutieve gegevens in DigiMV. Hierbij is onbedoeld de indruk gewekt dat de instellingen gegevens verkeerd hebben aangeleverd. Dat is niet het geval. De fout zat bij het CBS. Het is nu hersteld.
Dat betekent dat in de jaarverantwoordingen over 2017 op deze website de nieuwste (zonodig gecorrigeerde) CBS-cijfers zijn opgenomen.

Instellingen die hun gegevens over verslagjaar 2017 willen inzien, kunnen die bekijken in het Archief DigiMV. Als u constateert dat de beleidsgegevens Jeugd van het verslagjaar 2017 die u bij het CBS hebt aangeleverd, niet (meer) kloppen, dan kunt u ons een verzoek sturen via ons contactformulier om DigiMV 2017 te heropenen. U kunt dan alsnog de juiste gegevens invoeren.

Gegevens 2018

Voor verslagjaar 2018 vragen we alle instellingen die aan het CBS toestemming gaven voor doorlevering, om deze maand de gegevens te controleren in DigiMV.

Vragen?

Neem dan contact op met ons op via jaardocumentmv@minvws.nl of via 070-340 69 00 (werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur).