Handhaving op de Jaarverantwoording 2018: hoe en wat

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vanaf juni via het CIBG zicht op de instellingen die hun jaarverantwoording nog niet (volledig ) hebben aangeleverd. Deze instellingen komen in het handhavingstraject van de IGJ. In dit bericht leest u uit welke stappen dit traject globaal bestaat en op welk moment u daadwerkelijk een dwangsom (geldbedrag) gaat betalen.

Stap 1
De IGJ stuurt in juli 2019 de WTZi-instellingen en Regionale ambulancevoorzieningen die niet hebben aangeleverd een 'voornemen last onder dwangsom’. De overige sectoren, Jeugd, Veilig Thuis en de combinatie—instellingen ('geen sector') die de verantwoordinggegevens niet op tijd hebben aangeleverd ontvangen in augustus het ‘voornemen last onder dwangsom’. Dit is een brief waarin staat dat zij van plan zijn uw instelling het betalen van een geldbedrag (last onder dwangsom) op te leggen als u niet binnen een bepaalde termijn aan uw verantwoordingsplicht voldoet. Deze brief geldt als een soort waarschuwing. Wanneer u binnen 4 weken alsnog de jaarverantwoording aanlevert, heeft dat geen verdere gevolgen. Er hoeft niks betaald te worden.

Gegevens aanleveren onmogelijk?
Wanneer het feitelijk onmogelijk is om de vereiste stukken of gegevens aan te leveren, kunt u dit in deze periode via een zienswijze aan de inspectie laten weten. Dit doet u door de inspectie een brief per post of mail te sturen nadat u de eerste brief heeft ontvangen. Op basis hiervan kan de inspectie in uitzonderlijke situaties besluiten geen last onder dwangsom op te leggen.

Stap 2
Voldoet u na deze waarschuwing nog steeds niet aan uw verantwoordingsverplichting, dan legt de inspectie de last onder dwangsom op. U ontvangt hierover weer een brief van de IGJ. U heeft vanaf dat moment nogmaals 4 weken de tijd om alsnog uw verantwoordingsgegevens aan te leveren. Het in de brief genoemde geldbedrag (dwangsom) hoeft over deze 4 weken nog niet betaald te worden.

Stap 3
Heeft u ook na deze 4 weken nog geen gegevens bij het CIBG aangeleverd? Dan gaat u voor elke week dat u de gegevens nog niet heeft aangeleverd het geldbedrag (de dwangsom) betalen. Dit geldt voor een periode van maximaal 10 weken. U ontvangt nogmaals een brief van de IGJ.
Wanneer u na 10 weken nog steeds niet hebt voldaan aan de verantwoordingsplicht, kan de inspectie opnieuw een periode met een nieuwe dwangsom opleggen.

Hoe hoog is het geldbedrag?
Het bedrag kan voor het eerste jaar in 10 weken oplopen tot 10.000 euro (€ 1000,- per week) bij volledige verantwoording en tot 5.000 euro (€ 500,- per week) bij vereenvoudigde verantwoording.

Nog even in het kort
Stap 1: Eerste brief begin juli (of augustus, voor de overige sectoren, Jeugd, Veilig Thuis en de combinatie--instellingen (geen sector)). Aankondiging dwangsom. 4 weken om alsnog aan te leveren. Aanleveren niet mogelijk? Zienswijze indienen.
Stap 2: Tweede brief begin augustus voor de WTZi- instellingen en Regionale ambulancevoorzieningen, voor de overige instellingen 2e brief in september. Nogmaals 4 weken om aan te leveren. Over deze 4 weken betaald u nog geen dwangsom. Niets eens met besluit IGJ: bezwaar maken.
Stap 3: Nog niet aangeleverd? Derde brief. Voor elke week dat nog niet is voldaan moet nu het geldbedrag (de dwangsom) betaald worden.


Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met het besluit van de inspectie, kunt u een bezwaar indienen. Informatie over hoe dat moet vindt u in de last onder dwangsombrief (tweede brief) van de IGJ.