DigiMV-codes worden in januari 2020 verstuurd

Begin januari ontvangt u de aanschrijvingsbrief voor de jaarverantwoording voor verslagjaar 2019 met de DigiMV-code. U kunt dan desgewenst meteen beginnen met het invullen van de jaarverantwoording.

Deze week is een informatiebulletin verstuurd over de Jaarverantwoording Zorg 2020. Hierin staat informatie over de volgende onderwerpen:
-jaarlijks afmelden jeugdhulpaanbieders;
-afschaffing variant ‘geen WTZi-zorg geleverd’;
-het belang van de WNT-controleverklaring;
-extra controle op geconsolideerde jaarrekeningen verslagjaar 2019.