IGJ kan last onder dwangsom invorderen bij te laat aanleveren gegevens

Heeft u een brief ‘Voornemen tot invorderen last onder dwangsom’ van de IGJ ontvangen? En hebt u daar vragen over? Neemt u dan contact op met de IGJ via de in deze brief genoemde contactgegevens.
Zij kunnen u meer vertellen, aangezien de IGJ de organisatie is die verantwoordelijk is voor de handhaving rondom de jaarverantwoording.