Zorginstellingen mogen Jaarverantwoording Zorg later indienen

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen mogen hun jaarverslag op een later tijdstip indienen.
 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten de datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2019 aan het ministerie moeten aanleveren, te verschuiven. De termijn is nu veranderd van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020.
 

Het eventueel aanvragen van uitstel bij de IGJ wordt ook verlengd. Tot 15 juli 2020 (in plaats van 1 april) kunt u uitstel aanvragen voor de stukken over het verslagjaar 2019.


Door de termijnen aan te passen behoeven deze instellingen pas later te voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot van de jaarverantwoording over verslagjaar 2019.
Dit besluit geldt voor zorginstellingen waaronder ook de Regionale ambulancevoorzieningen, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. Het gaat daarbij specifiek om de instellingen die daartoe op grond van de Wet toelating zorginstellingen, de Jeugdwet, de Tijdelijke wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht zijn. Voor deze laatste enkel voor zover deze zich aan de minister van VWS moeten verantwoorden.
 
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de diverse zorginstellingen die te maken hebben met de grote gevolgen van de uitzonderlijke pandemie-uitbraak van het coronavirus COVID-19. Diverse instellingen en organisaties op het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden momenteel zwaar belast.