Informatiebulletin JVZ april 2020

In dit informatiebulletin JVZ berichten over:

  • aanleverdatum Jaarverantwoording over 2019 wordt 1 oktober 2020 vanwege crisis COVID-19;
  • eventueel uitstel aanvragen bij IGJ vóór 15 juli 2020;
  • nieuw contactformulier op website;
  • openbaarmakingsplicht en onlinepublicatieplicht Wet Normering Topinkomens.