Publicatie datasets Jaarverantwoording Zorg en Jeugd verslagjaar 2019

Rond 1 november 2020 publiceren we de voorlopige dataset op deze website, met als peildatum 15 oktober 2020.
De definitieve dataset zal omstreeks 31 december 2020 op deze website worden geplaatst, met als peildatum 15 december 2020.