DigiMV volledig vernieuwd vanaf januari 2021

Afgelopen jaar hebben het CIBG, de ICT-leverancier en VWS hard gewerkt aan een volledig nieuw DigiMV. Daarbij zijn veel van de wensen van de gebruikers meegenomen.

Nieuwe gebruikersinterface en geen code meer nodig bij inloggen

U kunt vanaf 1 januari 2021, voor aanlevering van uw gegevens over verslagjaar 2020, profiteren van een vernieuwde, stabiele en snelle applicatie. Het nieuwe DigiMV heeft een volledig nieuwe gebruikersinterface. De applicatie voldoet aan alle informatiebeveiligingsvereisten. De applicatie ondersteunt ook toekomstige ontwikkelingen op gebied van system-to-system aanlevering.

Een van de grote wijzigingen die u komend jaar direct al bij de eerste keer inloggen merkt is dat u geen DigiMV-code meer hoeft in te vullen.

We wensen u succes bij het aanleveren van uw jaarverantwoording over 2020 in het vernieuwde systeem.