Onlinepublicatieplicht WNT-verantwoording

Als uw instelling onder de Wet normering topinkomens (WNT) valt, bent u verplicht jaarlijks uw WNT‐verantwoording op te nemen in de jaarrekening. Daarnaast zijn WNT‐instellingen met ingang van 1 januari 2018 verplicht de WNT-verantwoording op een algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar (de onlinepublicatieplicht).

Via DigiMV

Als u de jaarverantwoording aanlevert via DigiMV, dan kunt u aan de onlinepublicatieplicht voldoen door via DigiMV de jaarrekening met daarin de WNT‐verantwoording aan te leveren.

Niet via DigiMV? Dan wel online publiceren

WNT-instellingen die op grond van het Burgerlijk Wetboek niet verplicht zijn om de beloning van bestuurders en toezichthouders aan te leveren via DigiMV, moeten op grond van de WNT evenwel hun WNT-verantwoording online publiceren.

Meer informatie over de WNT vindt u op jaarverantwoordingzorg.nl/wnt.