Wijziging in eHerkenningsmiddel voor DigiMV 2020

Om het nieuwe DigiMV 2020 te kunnen gebruiken moeten zorgaanbieders mogelijk iets wijzigen in de machtiging van hun eHerkenningsmiddel 2+. 

Nieuw DigiMV 2020

Het digitale portaal voor het aanleveren van jaarverantwoordingsgegevens, DigiMV, is sinds dit jaar vernieuwd. Het nieuwe systeem is sneller en stabieler en u heeft geen DigiMV-toegangscode meer nodig. Ook is het nieuwe DigiMV veiliger. Maar het werkt technisch op een nieuw protocol. Dit heeft tot gevolg dat de inlogeisen zijn gewijzigd en u mogelijk een wijziging in de machtiging voor eHerkenning nodig heeft.

Check de Dienstencatalogus van uw eHerkenningsleverancier

In de Dienstencatalogus van het eHerkenningsstelsel staat de dienst DigiMV nu twee keer opgevoerd:

  • Dienstverlener: CIBG en dienst: DigiMV
  • Dienstverlener: CIBG en dienst: DigiMV113

Daarbij staat enkel DigiMV voor DigiMV t/m verslagjaar 2019 en DigiMV113 voor verslagjaar 2020. Een instelling die een eHerkenningsmiddel 2+ heeft voor de dienst DigiMV kan dus niet inloggen bij de dienst DigiMV113 en vice versa

Hoe in te loggen op DigiMV113, dus op DigiMV 2020?

Een zorgaanbieder kan twee acties ondernemen om in te kunnen loggen op de DigiMV113-dienst (=DigiMV 2020)

  1. U kunt een extra machtiging toevoegen voor de dienstverlener: CIBG en dienst DigiMV113 (eH2+)
  2. U kunt een *-machtiging (machtiging voor alle dienstverleners en alle diensten) toevoegen.

Hoe kunt u een machtiging toevoegen/wijzigen?

  • Zorgaanbieders met een EH-middel 2+ die zelf ook machtigingbeheerder zijn, kunnen zelf de hun machtiging wijzigen door hetzij een extra machtiging toe te voegen, hetzij de machtiging van toepassing te verklaren op alle dienstverleners en alle diensten.
     
  • Zorgaanbieders met een EH-middel 2+ die geen machtigingbeheerder zijn, moeten hun gemachtigden vragen om de EH-machtigingen op hun EH-middel te laten wijzigen naar: CIBG en dienst DigiMV113 (eH2+) of naar : *-machtiging (machtiging voor alle dienstverleners en alle diensten).

Voor informatie over het omzetten van uw machtiging kunt u het beste contact opnemen met uw eHerkenningsmakelaar. Op de websites van eHerkenningsmakelaars staan ook vaak infographics/filmpjes die aangeven hoe een machtigingenbeheerder zelf via de beheermodule de machtiging kan omzetten.

Wacht niet te lang met het regelen van het correcte eHerkenningsmiddel

Vóór 1 juni elk jaar moeten zorginstellingen hun jaarverantwoording aanleveren. Het advies is niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van de stukken, en nu dus ook met het zorgen voor de juiste machtigingen in het eHerkenningsmiddel 2+. Mogelijk hebt u nog vragen over de jaarverantwoording? Die beantwoorden we graag, maar in mei is het doorgaans erg druk op ons klantcontactcentrum. Om een wachtrij te voorkomen, adviseren we u om op tijd te beginnen.