Wijziging in eHerkenningsmiddel voor DigiMV 2020

Om het nieuwe DigiMV 2020 te kunnen gebruiken moeten zorgaanbieders mogelijk iets wijzigen in de machtiging van hun eHerkenningsmiddel 2+. 

Nieuw DigiMV 2020

Het digitale portaal voor het aanleveren van jaarverantwoordingsgegevens, DigiMV, is sinds dit jaar vernieuwd. Het nieuwe systeem is sneller en stabieler en u heeft geen DigiMV-toegangscode meer nodig. Ook is het nieuwe DigiMV veiliger. Maar het werkt technisch iets anders. Dit heeft tot gevolg dat de inlogeisen zijn gewijzigd en u mogelijk een wijziging in de machtiging voor eHerkenning nodig heeft.

Check de Dienstencatalogus van uw eHerkenningsleverancier

In de Dienstencatalogus van het eHerkenningsstelsel staat de dienst DigiMV nu twee keer vermeld:

  • Dienstverlener: CIBG en dienst: DigiMV, kan alleen gebruikt worden t/m verslagjaar 2019
  • Dienstverlener: CIBG en dienst: DigiMV113, deze kan gebruikt worden vanaf verslagjaar 2020.

Heeft uw instelling een eHerkenningsmiddel 2+ voor de dienst DigiMV dan kunt u dus niet inloggen bij de dienst DigiMV113 en andersom.

Hoe in te loggen op DigiMV113, dus op DigiMV 2020?

U kunt twee acties ondernemen om ervoor te zorgen dat u kunt inloggen op DigiMV113 om uw jaarverantwoording over 2020 in te dienen:

  1. U kunt een extra machtiging toevoegen voor de dienstverlener: CIBG en dienst DigiMV113 (eH2+)
  2. U kunt een *-machtiging (machtiging voor alle dienstverleners en alle diensten) toevoegen.

Wie kan de machtiging toevoegen/wijzigen?

  • Bent u zelf (of een collega) de machtigingbeheerder van het eHerkenningsmiddel van uw organisatie , dan kunt u zelf de machtiging wijzigen. Door hetzij een extra machtiging toe te voegen, hetzij de machtiging van toepassing te verklaren op alle dienstverleners en alle diensten.
  • Bent u zelf (of een collega) geen machtigingbeheerder, dan vraagt u de partij die het eHerkenningsmiddel van uw organisatie beheert om de eH-machtigingen op het eH-middel te wijzigen.

Voor informatie over het omzetten van uw machtiging kunt u het beste contact opnemen met uw eHerkenningsmakelaar. Op de websites van eHerkenningsmakelaars staan ook vaak infographics/filmpjes die aangeven hoe een machtigingenbeheerder zelf via de beheermodule de machtiging kan omzetten.

Wacht niet te lang met het regelen van het correcte eHerkenningsmiddel

Vóór 1 oktober moeten zorginstellingen dit jaar hun jaarverantwoording aanleveren. Het advies is niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van de stukken, en nu dus ook met het zorgen voor de juiste machtigingen in het eHerkenningsmiddel 2+.

Mogelijk hebt u nog vragen over de jaarverantwoording? Die beantwoorden we graag, maar in september verwachten we drukte op ons klantcontactcentrum. Om een wachtrij te voorkomen, adviseren we u om op tijd te beginnen.