Jaarverantwoordingen over 2018 en 2019 weer beschikbaar voor inzage

Op deze website publiceren we de verantwoordingsgegevens, documenten en vragenlijsten die zorginstellingen elk jaar bij ons aanleveren via DigiMV. Dit in het kader van transparantie van de verantwoording.
Sinds half juni jl. is een deel van het archief van DigiMV echter niet openbaar toegankelijk geweest. Inmiddels zijn de jaarverantwoordingen weer beschikbaar voor inzage.

Persoonsgegevens ten onrechte openbaar gemaakt

Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze stukken had de volgende reden.
Sinds 2018 is in de bijlagen de zinssnede ‘Deze specifieke informatie wordt uitsluitend verwerkt ten behoeve van de IGJ’ op een aantal plekken in het model toegevoegd. Dit impliceert dat deze gegevens door ons niet openbaar worden gemaakt en enkel met de IGJ worden gedeeld.
Door een technische fout waren (tot medio juni 2021) deze gegevens over 2018, 2019 en 2020 toch voor iedereen in te zien via onze website.
Het gaat om persoonsgegevens zoals namen, functies en het geslacht van bestuurders en toezichthouders en (over verslagjaar 2020) o.a. de namen van uiteindelijke belanghebbenden. Hoewel een deel van deze gegevens zijn opgenomen in de (openbare) jaarrekening en jaarverslagen die de aanbieder zelf publiceert en er derhalve geen sprake is van gevoelige gegevens, hebben we toch besloten om het openbaar toegankelijke archief per direct te sluiten.

Inmiddels hebben we de gegevens die volgens de jaarverantwoording formeel niet openbaar gemaakt mogen worden, verwijderd. Ook hebben wij nieuwe datasets opgesteld en de zorginstellingen hierover per brief geïnformeerd.

Onze excuses voor het ongemak dat de gegevens tijdelijk niet in te zien waren.