Jaarverantwoording aanleveren vóór 1 juni 2022

De uiterste datum voor het openbaar maken van de stukken over verslagjaar 2021 is zoals voorheen 1 juni.
Individuele zorg- en jeugdhulpaanbieders kunnen zonodig contact opnemen met de NZa (voor zorg- en combi-instellingen) of IGJ (voor aanbieders van jeugdhulp) als ze door overmacht of bijzondere omstandigheden de stukken niet op tijd kunnen aanleveren.

Anders dan vorig jaar

Zowel in 2020 als in 2021 mochten zorgorganisaties hun jaarverantwoording, in verband met de coronacrisis, uiterlijk 1 oktober in plaats van de gebruikelijke datum 1 juni, aanleveren.
Dit jaar zijn er geen bijzondere omstandigheden om alle organisaties later te laten aanleveren.