Tip bij het invullen: meldingen in DigiMV bij gekoppelde velden

Om u te ondersteunen bij het compleet en correct invullen van de jaarverantwoording zijn er in DigiMV verplichte velden en crosslinks (aan elkaar gekoppelde velden) ingebouwd. Gekoppelde velden voorkomen dat u onbedoeld tegenstrijdige of inconsequente gegevens of bedragen invult. DigiMV controleert dan of de gegevens die zijn ingevoerd in het ene veld overeenkomen of niet tegenstrijdig zijn aan met wat u in een ander veld invult of heeft ingevuld. Als één van de gekoppelde velden al is ingevuld en het andere veld nog niet, dan geeft DigiMV een melding waardoor het kan lijken alsof u niet verder kunt.

Lees de uitleg in de begeleidende tekst

Vult u een veld in dat gekoppeld is met een veld dat pas later in de verantwoording ingevuld hoeft te worden, dan geeft DigiMV hier (tijdelijk) een melding (uitroepteken). Door op het uitroepteken te klikken wordt de uitleg van de melding zichtbaar.

U kunt verder met invullen

Gaat het om gekoppelde velden, dan geeft de melding aan dat er een afhankelijkheid is met een ander veld. U kunt echter gewoon verder met het invullen van de volgende vragen en vragenlijsten. U kunt alleen de betreffende vragenlijst met de melding nog niet afronden en afsluiten. Dit kan pas nadat het gekoppelde veld verderop in de jaarverantwoording ook is ingevuld.

Voorbeeld melding bij gekoppelde velden.

Een voorbeeld van gekoppelde velden zijn de tabellen ‘Personeel per einde verslagjaar’/ (Gemiddeld aantal personen (berekend) in verslagjaar) en 3.3.6.5 Toelichting op de resultatenrekening: personeelskosten. Zodra u beide velden heeft ingevuld worden de gegevens gecontroleerd en verdwijnt de melding met het uitroepteken. U kunt daarna de betrokken vragenlijsten afronden en afsluiten.

 

Voorbeeld DigiMV melding bij gekoppelde velden
Voorbeeld melding DigiMV bij gekoppelde velden