Ben ik verantwoordingsplichtig?

Bijna alle zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders leggen jaarlijks financiële verantwoording af door deze openbaar te maken. Sinds dit jaar doen eerstelijns zorgaanbieders dat voor het eerst. Veel van deze zorgaanbieders zijn eenmanszaak. Voor deze rechtsvorm is het niet altijd verplicht om jaarverantwoording af te leggen. Bent u nu wel of niet verantwoordingsplichtig?

Voor de zomer maakte minister Helder tijdens een commissiedebat haar voornemen kenbaar tot het instellen van een pauze voor de jaarverantwoording. De voorgenomen doelgroep is beschreven in een kamerbrief die op donderdag 28 september 2023 is verzonden. Welk voornemen de minister heeft met de pauze en wie behoort tot de voorgenomen doelgroep leest u in het nieuwsbericht.

Ben ik verantwoordingsplichtig als eenmanszaak?

Ervan uitgaande dat u verzekerde zorg (vergoed vanuit het basispakket) heeft geleverd, is het eenvoudig om te achterhalen of u als eenmanszaak verantwoordingsplichtig bent. Dit hangt namelijk af van één belangrijke vraag: "Had u het afgelopen boekjaar personeel in dienst en/of heeft u zorgverlening aan iemand uitbesteed (bv. een waarnemer)?"

  • Is het antwoord ‘ja’, dan bent u als eigenaar van de eenmanszaak verantwoordingsplichtig.
  • Is het antwoord ‘nee’, dan hoeft u geen jaarverantwoording af te leggen. U heeft alle zorg zelf verleend als zzp’er/solist.

Voorbeelden

Onderstaande voorbeelden kunnen nog extra duidelijkheid geven.

  1. U maakte af en toe gebruik van een waarnemer voor het verlenen van zorg. Bijvoorbeeld toen u ziek of met vakantie was. U bent dan verantwoordingsplichtig. Het maakt hierbij niet uit hoe vaak of hoe lang u gebruik heeft gemaakt van een waarnemer.
     
  2. U heeft tijdelijk of het hele jaar iemand in dienst gehad voor het verlenen van zorg. Bijvoorbeeld op basis van een arbeidsovereenkomst. Of u heeft iemand of een andere organisatie voor kortere of langere tijd ingehuurd voor het verlenen van zorg. U bent dan verantwoordingsplichtig.

Kortom: als u als eigenaar in het betreffende boekjaar gebruik maakte van een waarnemer, personeel had of inhuurde, dan bent u verantwoordingsplichtig.

Meer informatie

Blijkt dat u wel verantwoordingsplichtig bent? Lees dan wat u precies moet aanleveren en hoe u dat doet op de pagina Eenmanszaak.

Bent u niet verantwoordingsplichtig, dan hoeft u niets te doen.

Bent u zorgaanbieder en heeft u een andere rechtsvorm dan eenmanszaak, kies dan uw rechtsvorm op de pagina Zorgaanbieders. Jeugdhulpaanbieders kunnen terecht op de pagina Jeugdhulp.