Resultaten toegankelijkheidsonderzoek www.jaarverantwoordingzorg.nl augustus 2020

Onderzoeksresultaten van een onderzoek uitgevoerd door Cardan Technobility naar de toegankelijkheid van www.jaarverantwoordingzorg.nl.