Resultaten toegankelijkheidsonderzoek DigiMV mei 2021

Onderzoeksresultaten van een onderzoek uitgevoerd door Cardan Technobility naar de toegankelijkheid van digimv8acc.desan.nl.