Stroomschema jaarverantwoording

In het stroomschema kunt u zien uit welke onderdelen de openbare jaarverantwoording bestaat.
Let op: de bijlagen verwijzen naar de wet- en regelgeving. Voor het invullen van de vragenlijsten en deponeren van de financiele verantwoording en daarbij te voegen informatie, dus het daadwerkelijk openbaar maken van uw jaarverantwoording, gaat u naar DigiMV.