Dataset verantwoordingsgegevens Jeugdhulp 2012

Dataset met alle openbare verantwoordingsgegevens van jeugdhulpinstellingen uit verslagjaar 2012.