Dataset verantwoordingsgegevens Jeugdhulp 2013

Dataset met alle openbare verantwoordingsgegevens van jeugdhulpinstellingen uit verslagjaar 2013.