Dataset verantwoordingsgegevens jeugdhulpinstellingen 2012 (SPSS)

Dataset met alle openbare verantwoordingsgegevens van jeugdhulpinstellingen uit verslagjaar 2012 (bestand voor SPSS analyses).