Dataset verantwoordingsgegevens jeugdhulpinstellingen 2013 (SPSS)

Dataset met alle openbare verantwoordingsgegevens van jeugdhulpinstellingen uit verslagjaar 2013 (bestand voor SPSS analyses).