Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2011 (SPSS)

Dataset met alle openbare verantwoordingsgegevens van zorginstellingen uit verslagjaar 2011 (bestand voor SPSS analyses).