Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2012 (SPSS)

Dataset met alle openbare verantwoordingsgegevens van zorginstellingen uit verslagjaar 2012 (bestand voor SPSS analyses).