Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2014 (SPSS)

Dataset met alle openbare verantwoordingsgegevens van zorginstellingen uit verslagjaar 2014 (bestand voor SPSS analyses).