Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2015 (SPSS)

Dataset met alle openbare verantwoordingsgegevens van zorginstellingen uit verslagjaar 2015 (bestand voor SPSS analyses).