Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd 2018-2019

Dit document geeft uitgebreide informatie over de jaarverantwoording van aanbieders van zorg, jeugdhulp en jeugdbescherming/-reclassering. Ook vindt u hier een totaaloverzicht van alle vragen en gegevens die in de jaarverantwoording worden gevraagd. De vereenvoudigde verantwoording voor kleine organisaties  (micro-entiteiten) is opgenomen in dit document.

 Eventuele wijzigingen of aangepaste versies worden gepubliceerd op deze website.