Modeljaarrekening Zorg 2017 care, cure, enkelvoudig en geconsolideerd

Gebruik deze modeljaarrekening als hulpmiddel bij het opstellen van de jaarrekening. De modeljaarrekening Zorg 2017 is opgesteld voor de care (Wlz-instellingen + Wmo + niet-curatieve GGZ-instellingen) en voor de cure (ziekenhuizen + curatieve GGZ-instellingen). Eventuele niet noodzakelijke teksten/posten voor de specifieke situatie kunnen worden verwijderd. De modeljaarrekening is een bewerkbaar exceldocument.