Overzicht functionarissen WNT-1

Overzicht van (top)functionarissen van wie bezoldigingsgegevens aangeleverd moeten worden volgens de Wet normering topinkomens.