Schema overgangsrecht Zorg en Jeugdhulp WNT-2

Schema voor de afbouw van bezoldigingen van (top)functionarissen in Zorginstellingen en Jeugdhulpinstellingen. Het schema is gebaseerd op het overgangsrecht conform de Wet normering topinkomens (WNT)  (regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 2016 d.d. 30 november 2015, cq. WNT-2).