Verantwoordingsgegevens per organisatie

Het archief van DigiMV bevat de verantwoordingsgegevens van individuele organisaties. De gegevens zijn openbaar.

Openbare verantwoordingsgegevens zoeken

Het archief van DigiMV bevat verantwoordingen, maatschappelijke verslagen van jeugdhulpaanbieders en de WNT-gegevens per organisatie. Het archief bevat gegevens die rechtstreeks zijn ingevoerd en die als document (bijvoorbeeld jaarrekening) zijn aangeleverd. Het archief bevat gegevens vanaf het verslagjaar 2014.

Nieuwe verantwoordingen van een verslagjaar zijn openbaar vanaf het moment dat de organisatie de aanlevering voltooit in DigiMV. De gegevens blijven het eigendom van de organisatie die ze heeft aangeleverd.