Verantwoordingsgegevens per instelling

Het archief van DigiMV bevat de verantwoordingsgegevens van individuele zorginstellingen. De gegevens zijn openbaar. Niet-openbare gegevens kunt u aanvragen. De aanvraag wordt beoordeeld door het CIBG en de brancheorganisatie.

Openbare verantwoordingsgegevens zoeken

Het archief van DigiMV bevat verantwoordingen, maatschappelijke verslagen van jeugdhulpinstellingen en de WNT-gegevens per instelling. Het archief bevat gegevens die rechtstreeks zijn ingevoerd en die als document (bijvoorbeeld jaarrekening) zijn aangeleverd. Het archief bevat gegevens vanaf het verslagjaar 2000.

Nieuwe verantwoordingen van een verslagjaar zijn openbaar vanaf het moment dat de instelling de aanlevering voltooit in DigiMV. De gegevens blijven het eigendom van de instelling die ze heeft aangeleverd.

Niet-openbare gegevens

De volgende gegevens in DigiMV zijn niet via deze website beschikbaar:

  • uitbestede zorg en zorg in onderaanneming;
  • personeelsinformatie.

Databestanden die niet-gepubliceerde gegevens bevatten, kunnen opgevraagd worden. Het CIBG beoordeelt of de aanvraag voldoet aan bepaalde regels. Is dat het geval, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de brancheorganisatie(s) van de sector(en) waarover u informatie aanvraagt. Gaan deze akkoord met het leveren van de gevraagde informatie, dan verstrekt het CIBG de gegevens. U vraagt de gegevens op via het Aanvraagformulier niet-openbare verantwoordingsgegevens.