Jaarverantwoording over het jaar 2021

Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis-organisaties en organisaties voor mobiele zorg vanuit of naar het buitenland leggen ieder jaar maatschappelijke verantwoording af. 

Jaarverantwoording Zorgaanbieders 2021

Per 1 januari 2022 is de openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders geregeld in Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Deze brochure gaat over het overgangsrecht in verslagjaar 2021 Dit geldt voor alle zorgaanbieders met een WTZi-toelating in 2021, de Regionale Ambulancevoorzieningen en combinatie-instellingen.

Brochure Openbare jaarverantwoording over de bedrijfsvoering van zorgaanbieders

Jaarverantwoording Jeugd 2021

U kunt hetzelfde document gebruiken als het voorgaande jaar, dus het Jaardocument voor Zorg en Jeugd 2020.

Jaarverantwoording Veilig Thuis 2021

U kunt hetzelfde document gebruiken als de twee voorgaande jaren, dus de  Jaarverantwoording Veilig Thuis 2019.

Organisaties voor mobiele zorg vanuit of naar het buitenland

Deze organisaties leggen verantwoording af door een jaarrekening met een controleverklaring van de accountant aan te leveren in DigiMV.

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die voor u als zorgaanbieder van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.