Jaarverantwoording Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties

Voor jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties is de jaarverantwoordingsplicht geregeld in de Jeugdwet en de Wmo. Solisten en zzp'ers hoeven geen jaarverantwoording openbaar te maken, behalve wanneer de zzp'er een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV) is.