Wat en hoe

De jaarverantwoording bestaat meestal uit het invullen van vragen en gegevens in DigiMV en het aanleveren van de jaarrekening met gegevens over topinkomens. Bent u een kleine zorgaanbieder controleer dan eerst of uw instelling in aanmerking komt voor vereenvoudigd verantwoorden. Schaf op tijd eHerkenning aan.