Wat en hoe

De jaarverantwoording bestaat meestal uit het invullen van gegevens  in DigiMV en het aanleveren van de jaarrekening met gegevens over topinkomens. Bent u een micro zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder controleer dan eerst of uw organisatie in aanmerking komt voor vereenvoudigd verantwoorden. Schaf op tijd eHerkenning aan.