Wat moet ik aanleveren en hoe

Alle zorgorganisaties, waaronder ook de combi-instellingen, leggen elk jaar maatschappelijke verantwoording af over hun bedrijfsvoering door het openbaar maken van de jaarverantwoording via DigiMV. Ook levert u via DigiMV niet-openbare informatie voor de NZa en het CBS aan. De jaarverantwoording levert u aan en maakt u openbaar via het online aanleverportaal DigiMV op deze website. U kunt de jaarverantwoording niet op een andere wijze, bijvoorbeeld schriftelijk, aanleveren. Hieronder vindt u een stappenplan voor het aanleveren van uw jaarverantwoording. 

De jaarverantwoording in 7 stappen

Volg deze stappen voor het juist invullen en aanleveren van uw verantwoordingsgegevens in DigiMV.