Vereenvoudigd verantwoorden Jeugd

Micro jeugdhulpaanbieders kunnen als ze aan bepaalde eisen voldoen, in aanmerking komen voor een vereenvoudigde jaarverantwoording. Bekijk op deze pagina of dit voor u geldt.

Vereenvoudigd verantwoorden houdt o.a. in dat u een vereenvoudigde balans en resultatenrekening mag aanleveren. Ook is het niet nodig een accountantsverklaring aan te leveren.

Wanneer vereenvoudigd verantwoorden?

Vereenvoudigd verantwoorden is van toepassing als uw organisatie op 2 achtereenvolgende balansdata voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria. De criteria gelden voor het totaal van de aangeboden activiteiten.

  • een netto-omzet van minder dan 700.000 euro;
  • gemiddeld minder dan 10 fte;
  • de waarde van de activa is niet meer dan 350.000 euro (volgens de balans met toelichting).

Hieronder kunt u vaststellen of uw organisatie in aanmerking komt voor vereenvoudigd verantwoorden. Ga hierbij uit van het jaar waarin u van start ging als jeugdhulpaanbieder.

Voorbeeld: Jeugdhulpaanbieder sinds 2022

U mag vereenvoudigd verantwoorden als u voor verslagjaar 2022 voldoet aan 2 van de 3 hierboven genoemde criteria. Voldoet u niet aan de criteria, dan moet u volledig verantwoorden.

Voorbeeld: Jeugdhulpaanbieder sinds 2021

U mag vereenvoudigd verantwoorden als uw organisatie voor zowel 2021 als 2022 voldoet aan 2 van de 3 genoemde criteria. Voldoet u niet aan de criteria, dan moet u volledig verantwoorden.

Jeugdhulpaanbieder sinds 2020 of eerder?

Volg het onderstaande schema om te zien of u zich vereenvoudigd mag verantwoorden of dat u zich volledig moet verantwoorden.

Stroomschema jaarverantwoording
Beeld: ©CIBG

Tussenjaar

Bij het bepalen van de verantwoordingvorm wordt altijd uitgegaan van twee opeenvolgende verslagjaren. Uw organisatie mag één jaar van de gestelde eisen afwijken voordat u naar een andere verantwoordingvorm over moet gaan. Dit wordt een tussenjaar genoemd.

Organisaties die niet vereenvoudigd mogen verantwoorden

De onderstaande organisaties mogen zich niet vereenvoudigd verantwoorden. Ook niet als voldaan wordt aan de criteria. Zij moeten zich altijd volledig verantwoorden:

  • Gecertificeerde instellingen;
  • Jeugdhulpaanbieders die ook onderwijs leveren;
  • Veilig Thuis-organisaties;
  • Combinatie-instellingen zorg/jeugd.

Hoe vereenvoudigd verantwoorden

Aanleverportaal DigiMV controleert aan de hand van de in de basisvragenlijst ingevulde gegevens of u aan de criteria voor vereenvoudigde verantwoording voldoet. Is dit het geval, dan komt u vanzelf in de vereenvoudigde verantwoording terecht. U hoeft hier zelf niets voor te doen.