Regel toegang tot DigiMV

DigiMV is het digitale portaal voor het aanleveren van de jaarverantwoording. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel van tenminste niveau 2+ nodig. Daarbij is het belangrijk dat uw eHerkenningsmiddel over de juiste dienst en machtigingen beschikt.

Toegang tot DigiMV

Toegang tot DigiMV krijgt u met eHerkenning:

  • betrouwbaarheidsniveau 2+ 
  • dienstverlener: CIBG en dienst DigiMV113

Heeft u DigiMV nog niet eerder gebruikt? Vraag dan zo snel mogelijk eHerkenning aan als u dat nog niet heeft.

eHerkenning

eHerkenning is een betrouwbare manier om u digitaal te identificeren bij de overheid. eHerkenning is persoonsgebonden. U kunt kiezen uit inloggen met een token of met een code via sms. Een token is handig als uw medewerkers geen zakelijke telefoon hebben en hun persoonlijke telefoon niet willen gebruiken.

Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan wordt bepaald door het betrouwbaarheidsniveau, de aanbieder en het aantal mensen dat via eHerkenning wordt geautoriseerd.

De kosten, de aanvraagprocedure en de doorlooptijd van de aanvraag verschillen per eHerkenningsaanbieder. Kies daarom zorgvuldig uw aanbieder.

Eén eHerkenningsmiddel voor meerdere bedrijven

U kunt aan één eHerkenningsmiddel de verschillende KVK-nummers van uw organisaties koppelen. U hoeft dus niet per organisatie opnieuw een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Per KVK-nummer regelt u de machtigingen voor de diensten waar u wilt inloggen.

Wie kan de machtiging toevoegen/wijzigen?

  • Bent u zelf (of een collega) de machtigingbeheerder van het eHerkenningsmiddel van uw organisatie, dan kunt u zelf de machtiging wijzigen. Door hetzij een extra machtiging toe te voegen, hetzij de machtiging van toepassing te verklaren op alle dienstverleners en alle diensten.
  • Bent u zelf (of een collega) geen machtigingbeheerder, dan vraagt u de partij die het eHerkenningsmiddel van uw organisatie beheert om de machtigingen op het eHerkennings-middel te wijzigen.

Voor informatie over het omzetten van uw machtiging kunt u het beste contact opnemen met uw eHerkenningsaanbieder. Op de websites van eHerkenningsaanbieders staan ook vaak infographics/filmpjes die aangeven hoe een machtigingenbeheerder zelf via de beheermodule de machtiging kan omzetten.

Kan mijn accountant of adviseur inloggen bij DigiMV via een ketenmachtiging?

Ja, dat is mogelijk. De intermediair (accountant of adviseur) kan met de ketenmachtiging namens meerdere organisaties inloggen bij verschillende (overheids)diensten, waaronder DigiMV.