Regel toegang tot DigiMV

DigiMV is het digitale portaal voor het aanleveren van jaarverantwoordingsgegevens.
U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel van tenminste niveau 2+ nodig.  Wel is het belangrijk dat uw eHerkenningsmiddel over de juiste machtigingen beschikt.

Toegang tot DigiMV

Toegang tot DigiMV krijgt u met:

Heeft u DigiMV nog niet eerder gebruikt? Vraag dan zo snel mogelijk eHerkenning aan als u dat nog niet heeft.
 

eHerkenning

eHerkenning is een betrouwbare manier om u digitaal te identificeren bij de overheid. Voor DigiMV heeft u eHerkenning nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+. U kunt dit aanvragen via www.eherkenning.nl.

eHerkenning is persoonsgebonden. U kunt kiezen uit inloggen met een token of met een code via sms. Een token is handig als uw medewerkers geen zakelijke telefoon hebben en hun persoonlijke telefoon niet willen gebruiken.

Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan wordt bepaald door het betrouwbaarheidsniveau, de aanbieder en het aantal mensen dat via eHerkenning wordt geautoriseerd.

De kosten, de aanvraagprocedure en de doorlooptijd van de aanvraag verschillen per eHerkenningsaanbieder. Kies daarom zorgvuldig uw aanbieder.

Moet u nog jaarverantwoording aanleveren over eerdere verslagjaren?

Toegang tot DigiMV2019 of eerder krijgt u met:

  • eHerkenning (minimaal niveau 2+);
  • toegangscode DigiMV, die u destijds in een brief heeft ontvangen.