Toezicht en handhaving

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de jaarlijkse openbaarmakingsverplichting. De NZa houdt toezicht op de openbare jaarverantwoording door zorgaanbieders en combinatie-instellingen. De IGJ houdt toezicht op de jaarverantwoording door de jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties.