Onderwijsinstelling met zorg- of jeughulpcomponent

Onder een onderwijsinstelling met een zorg- of jeugdhulpcomponent wordt verstaan een rechtspersoon die twee opeenvolgende boekjaren een groter aandeel in de netto-omzet aan onderwijsbaten heeft dan aan zorg- of jeugdhulpbaten.

Indien de baten onderwijs een groter aandeel in de netto-omzet is dan baten zorg of jeugdhulp dan is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van toepassing.

Wat moet u invullen en aanleveren in DigiMV?

U hoeft via DigiMV geen gegevens of andere informatie openbaar te maken.

De gegevens worden aangeleverd bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op de in artikel 5 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs bepaalde wijze.