Zorgaanbieder met onderwijscomponent

Onder een zorgaanbieder (inclusief een combinatie-instelling zorg en jeugdhulp) met een onderwijscomponent wordt verstaan een rechtspersoon die twee opeenvolgende boekjaren een groter aandeel in de netto-omzet aan zorg- of jeugdhulpbaten heeft dan aan onderwijsbaten.

Wat moet u invullen en aanleveren in DigiMV?

Indien de baten zorg en jeugdhulp een groter aandeel in de netto-omzet is dan baten onderwijs dan is de Regeling openbare jaarverantwoording WMG van toepassing.

Deze categorie├źn van zorgaanbieders verantwoorden zich volgens de regels voor: